Tài giỏi hay nhân ái? (pp Shichida)

Mẹ Dạy Bé

Phương pháp giáo dục não phải của Shichida đem đến rất nhiều lợi ích cho cuộc sống của người học.
Nhưng như mình đã được nghe từ Viện trưởng viện Shichida Vietnam, những năng lực não phải có được như năng lực ghi nhớ tức thời, khả năng tính toán siêu tốc, hay khả năng tiếp thu nhiều ngoại ngữ, v.v… chỉ là “side effects”, tác dụng phụ của phương pháp này. Cái cốt lõi là phát triển tình yêu thương, lòng nhân ái, sự tự tin, tự chủ của bé. Tuy nhiên, có vẻ như nhiều người vẫn đang nhắm đến các “tác dụng phụ” này hơn là các giá trị cốt lõi.

Các bạn nên đọc cuốn sách mới nhất của Viện Shichida Việt Nam, “Giáo dục não phải, tương lai cho con bạn” để hiểu thêm về phương pháp này và những gì Giáo sư xác định làm tiền đề nuôi dạy bé con nha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *