Month: May 2024

Games and ActivitiesPenny for my Thoughts

Thơ Thẩn Vẩn Vơ

Hôm nay mình tham gia một buổi chia sẻ của một cô giáo dạy tiếng Anh theo phương pháp Steiner Waldorf. Mình học được rất nhiều thứ hay ho và thú vị, trong đó phải kể đến cách làm sống dậy ngôn ngữ trong người chúng ta. Chắc do vậy nên hôm nay mình làm được quá trời thơ con cóc.