Month: December 2023

Penny for my Thoughts

Tử tế Thiện lành

Mình đang dạy ở một trường mẫu giáo, lớp trẻ lớn sắp vô lớp Một. Mình có 1 cái túi nhỏ, chứa mấy đồ linh tinh như cái còi, hòn đá, con cá gỗ, nút áo gỗ, viên bi tròn, chú thỏ tí hon, chú voi sứ, v.v... Mấy món này lúc nào cũng mang đến sự ồ à cho mấy bạn nhỏ hết nha.