Month: June 2023

Games and Activities

Sinh Hoạt Vòng Tròn (Circle time) _ Tiếp theo

Bây giờ mình sẽ liệt kê vài trò chơi vòng tròn truyền thống mà mình học được sau này, khi nghiên cứu về cách dạy tiếng Anh theo Steiner heng. Các trò chơi này thường là các trò mà con nít chơi thật với nhau, chứ không phải một trò chơi được thiết kế nhằm phục vụ một điểm ngữ pháp hoặc một cấu trúc câu mà giáo án nhắm đến, như các games bên ESL. Ngược lại, chính từ trò chơi mà giáo viên rút mẫu câu ra để dạy. Thường những trò này được tiến hành dựa trên nền tảng các mẫu hội thoại luôn, rất tự nhiên.
Penny for my Thoughts

Dọn đồ chơi (updated)

Hồi xưa mình có viết 1 bài về việc train cho con dọn đồ chơi. Lúc đó Q còn nhỏ xí, mình ứng tác một câu chuyện về đồ chơi mà Q nghe xong liền đi dọn. Mình thấy mình hay ghê, giỏi ghê, xong rồi sau đó nó vẫn ghê như vậy - tức là Q vẫn không dọn đồ chơi hahaha. Cho nên mình buồn tình cũng không viết và vẽ câu chuyện đó luôn.