Flashcards 1_ Sea Creatures (Động vật Biển)

Mẹ Dạy Bé

Flashcards 1_ sea creatures_mẹ chan

File PDF, bạn click vào link để download về rồi chọn in ra size a5 (in 2 hình trên cùng 1 size giấy a4 rồi cắt làm đôi).

Xem thêm cách làm thẻ ở đây và cách tráo thẻ ở đây.

Trang đầu là mục lục từ bằng tiếng Anh dành cho bạn nào có ý định dạy con bằng 2 ngôn ngữ. Mình không để tiếng Việt vì chúng ta đã quá giỏi ngôn ngữ này rồi, bạn đâu cần mình chú thích đâu ha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *