10 quy tắc vàng giúp trẻ chơi an toàn

Trẻ con thích khám phá và tìm hiểu, cả tin và thích giúp đỡ. Đây cũng là những điểm mà bọn bắt cóc hay nhắm đến để dụ bé theo chúng. Có khá nhiều quy tắc ba mẹ thỏa thuận với con để giữ an toàn cho con, và để ba mẹ yên tâm giao con cho ai đó giúp đỡ, cơ bản như ghi nhớ số điện thoại ba mẹ, hoặc thú vị như đặt mật mã (con phải nghe đúng mật mã thì mới đi theo cô/chú đó). Mình có đọc được trên mạng 10 quy tắc vàng có thể được áp dụng cho trẻ trong mọi trường hợp, từ tránh bị bắt cóc đến xâm hại cơ thể hoặc bị lôi kéo làm điều xấu.

Nguồn: http://safelyeverafter.com/tenrules.html

Mình tạm dịch như sau:

1. I AM THE BOSS OF MY BODY!

CON LÀ CHỦ NHÂN CỦA CƠ THỂ MÌNH!

2. I know my NAME, ADDRESS, & PHONE NUMBER, and my parents’ names too. (Don’t forget: kids need to know their parents’ cell phone numbers!)

Con biết TÊN của con, ĐỊA CHỈ NHÀ, SỐ ĐIỆN THOẠI BÀN và tên của Ba Mẹ nữa. (Đừng quên điều này: trẻ con cần biết số điện thoại di động của Ba Mẹ!)

3. Safe Grownups Don’t Ask Kids for Help!! (They go to other grownups if they need assistance).

Người lớn đáng tin cậy thì không tìm con nít để xin giúp đỡ. (Họ sẽ đi kiếm những người lớn khác.)

Ở đây mình nghĩ nên giải thích thêm với con là những vấn đề thực sự quan trọng và chỉ có người lớn làm được. Nếu không sẽ khiến con nghĩ rằng con nít thì không thể giúp đỡ ai, điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển tâm hồn của con.

4. I never go ANYWHERE or take ANYTHING from someone I don’t know.

Con sẽ không bao giờ đi BẤT CỨ ĐÂU hoặc lấy BẤT CỨ THỨ GÌ từ những người con không quen biết.

5. I must “CHECK FIRST” with my safe-smarts grownup for permission: before I go anywhere, change my plans, or get into a car even if it’s with someone I know. If I can’t check first, then the answer is NO!

Con phải “KIỂM TRA TRƯỚC” với những người lớn đáng tin cậy của mình để xin phép trong những trường hợp: trước khi đi đâu, thay đổi kế hoạch nào đó, hoặc đi với ai, thậm chí khi đó là người con đã quen biết. Nếu không được cho phép, con sẽ KHÔNG làm.

6. Everybody’s bathing suit areas are PRIVATE.

Tất cả vùng cơ thể được che phủ bởi quần áo bơi đều là VÙNG KÍN.

7. I don’t have to be POLITE, if someone makes me feel scared or uncomfortable. It’s okay to say NO… even to a grownup, if I have to.

Con KHÔNG cần tỏ ra LỊCH SỰ nếu ai đó làm con cảm thấy sợ hãi hay không thoải mái. Nếu cần thiết con vẫn có thể trả lời KHÔNG, thậm chí đối với người lớn.

8. I don’t keep SECRETS… especially if they make me feel scared or uneasy. (No adult should tell a child to keep a secret).

Con không giữ BÍ MẬT… đặc biệt nếu nó làm con sợ hoặc bất an. (Không người lớn nào nên bắt con nít giữ bí mật.)

Ở đây mình cũng nghĩ là nên giải thích rõ với con là nếu con không muốn giữ bí mật giùm ai đó thì con sẽ không nghe bí mật đó. Vì nếu chỉ đơn giản nói con không giữ bí mật, thì có thể con sẽ hiểu lầm rằng mình có thể đi nói bí mật của 1 người cho người khác nghe.

9. If I ever get LOST in a public place, I can FREEZE & YELL or go to a Mom with Kids and ask for help.

Nếu bị LẠC ở nơi công cộng, con ĐỨNG YÊN TẠI CHỖ và LA LÊN hoặc đến gặp 1 gia đình nào đó để xin giúp đỡ.

Mình nghĩ cũng có thể gợi ý cho con tìm các chú Bảo vệ/Công an gần đó để nhờ giúp đỡ nữa.

10. I will always pay attention to my Special Inner Voice, especially if I get an “uh-oh” feeling.

Con sẽ luôn chú ý đến Giọng Nói Đặc Biệt Trong Đầu mình, đặc biệt khi con có cảm giác “không, không nên”.

Hy vọng các bạn sẽ cùng ghi nhớ 10 điều này với con để tránh mọi rắc rối hoặc nguy hiểm có thể xảy ra cho các thiên thần của chúng ta.

Chan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *